تنهام ولی طاقت میارم چون ارزش اسمم که ایوب هس نگه میدارم.

به سلامـتی کسی که نمی شناستت اما نوشته هاتو میخونه تا از درونت با خبر بشه و زیرش لایک میزنه ونظرمیده نه واسه اینکه خوشـش اومده… واسه اینکه بهت بفهمونه که تنهـــــا نیستی…اینو میخوام خودم اضافه کنم که خیلی تنهام هیچ کس حالمو نمیدونه چون چون چون ......

/ 2 نظر / 12 بازدید
شروین

پرسیدند:دوستش داری ؟ گفتم:دنیای من است... گفتند:دوستت دارد؟ گفتــم:تنـهــا ســوال مــن اسـت...؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] وبلاگ زیبایی دارید

sara

در تو صیادی است با آب و دانه و هزار چاقوی تیز و در من حماقتی گنجشک وار که آسوده ام می کشاند بر بام تو